DÖVİZ GENEL BİLGİ

Teşviklerden hak kaybı yaşamadan maksimum düzeyde faydalanmanız ve bu sayede pazarlama stratejinizi ve bütçe planlamanızı daha güçlü bir şekilde yeniden belirlemeniz için çözüm ortağınız olmayı teklif ediyoruz

Ülkemizin ihracat performansının artırılması amacıyla yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden sağlık turizmi, bilişim, film ve yükseköğretim alanlarında faaliyet gösteren şirketler ve kurumlar yararlandırılmaktadır.

 

Teşviklerin Temel Amacı

Teşviklerin temel amacı hizmet ihracatının yapılması için gerekli olan ara süreçlerdeki faaliyet giderlerinin, harcamalar ve bu harcamalara ilişkin ödemeler yapıldıktan sonra, belirlenmiş olan destek oranı ve tavan tutarları çerçevesinde belli kriterlere göre Devlet tarafından karşılıksız olarak iade edilmesidir. Başka bir ifadeyle, ürün veya hizmetinizin yurt dışına yönelik satışının yapılması için gerekli olan satış öncesi her türlü reklam, tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, danışmanlık hizmetleri, fuar katılımları ile satış ve satış sonrasına ilişkin sektöre özgü diğer gerekli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

İlave Destek Oranı/Tutarı

Hizmet ihracatının yapılacağı ülkenin Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş öncelikli ve hedef ülkeler listesinde yer alması ve/veya hizmet ihracatını yapacak şirketin Bakanlar Kurulunca belirlenmiş öncelikli illerden birinde yerleşik olması durumlarında ilave destek oranları geçerli olmaktadır.

Örneğin, sahip olduğunuz bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak için yabancı bir ülkede düzenleyeceğiniz bir tanıtım organizasyonu (gala, kokteyl, seminer, toplantı vs) reklam, tanıtım ve pazarlama teşvik başlığı altında yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Eğer, tanıtım organizasyonunu düzenlediğiniz ülke öncelikli ve hedef ülkelerden biriyse söz konusu destek oranı 10 puan artarak yüzde 60’dan yüzde 70’e yükselmektedir. Eğer şirketiniz 3,4 veya 5. bölgede yer alan bir şehirde yerleşik ise bu destek oranına 10 puan daha ilave edilmekte ve oran yüzde 80’e yükselmektedir. Netice olarak, Devlet çok büyük bir teşvik desteği sağlayarak yaptığınız 100 liralık tanıtım harcamanızın 80 lirasını iade etmektedir.

 

Teşviklerin Size Sağlayacağı Katkılar:

Teşvik sisteminin ana hatlarını ve detaylarını bilerek yol alan şirketlerimiz, gelecek planlamasında önemli pazarlama avantajlarına sahip olacaktır. Teşvik sistemi, mevcut harcama alışkanlıklarınızın ve yurt içi/yurt dışı iş paydaşlarınızla olan ilişkilerinizin gözden geçirilmesi açısından sizlere yeni veya yenilenmiş yol haritaları belirlemenize yardımcı olacaktır. Daha önce belirlemiş olduğunuz iş ve bütçe planlamanızı söz konusu teşviklerin katkısıyla revize edip pazarlama stratejinizi ve bütçenizi buna göre yeniden belirleyebileceksiniz.

Bugüne kadar, yurt dışı satış hedefi olmayan firmalar ise bu teşvikleri kullanmak suretiyle, diğer bir anlatımla, yapılacak harcamaların minimum yüzde 50’sinin Devlet tarafından karşılanması sayesinde yurt dışı pazara girme şansını bulabilecektir.

Sonuç olarak teşvikler sayesinde yurt dışına yönelik hedeflerinize daha kolay ulaşacak ve ihracat gelirinizi artıracaksınız.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki bilişim sektörüne yönelik teşviklerden Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren bilişim şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, ürün/hizmetinizin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama, acenta satış komisyonu, DVD hazırlama ve çoğaltma, yerelleştirme (Tercüme, hedef pazar uyumlaştırması),barındırma (hosting),  oyunun/uygulamanın tanıtımı ve online oynanması için gerekli internet altyapısının tasarımı ve kodlanması,oyun ve uygulama geliştirilmesine yönelik lisans alımı/kiralanmasına yönelik giderler, AQAP, CMMI, ISO ve benzeri belge ve sertifika giderleri, fuar katılımı  gibi faaliyetlere ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası satış hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

 

Bilişim Sektörüne Yönelik Destek Örnekleri:

 • Yurt dışına yönelik ürün ve hizmetleriniz için yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Eğer, harcamalarınız Bakanlığın belirlediği öncelikli hedef ülkelerden birine yönelik ise, teşvik oranı yüzde 70’e çıkmaktadır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, tanıtım filmi, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Yurtdışı satış ve dağıtımlarda size aracılık eden acenta veya aracı kurumların sizden aldığıkomisyonlara ilişkin masrafların yarısı 100 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir ve 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Yurtdışı pazara giriş desteği kapsamında DVD hazırlama ve çoğaltma, yerelleştirme (Tercüme, hedef pazar uyumlaştırması),barındırma (hosting),  oyunun/uygulamanın tanıtımı ve online oynanması için gerekli internet altyapısının tasarımı ve kodlanması giderlerinizin yarısı yıllık 200 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
 • Oyun ve uygulama geliştirilmesine yönelik lisans alımı/kiralanması giderlerinin yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar, bu süreçte çalıştırılacak iki personelin brüt maaşlarının yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar destek kapsamındadır.
 • Mobil uygulama ve oyun platformlarınca alınan komisyon giderlerinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
 • AQAP, CMMI, ISO ve benzeri belge ve sertifika giderlerinin yarısı, belge başına yıllık 50 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
 • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek oranında da ilave 10 puan uygulaması ve 4 yıl süreli destek geçerlidir.
 • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
 • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de (stant açmak kaydıyla) 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda destek oranları ve tutarları artmaktadır.
 • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir

 

Bilişim sektörüne ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

(Yurtdışı Müşteriye Yönelik Ürün ve Hizmet Satışları İçin)

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

BİLİŞİM ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı 

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı 

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i 

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı      (Doğrudan Katılım) Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım         (Toplu Katılım) Katılım giderleri ve ulaşım için %75’i

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Bilişim- Pazara Giriş Desteği (Yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, hosting) Harcamanın %50’si ve oyun/mobil uygulama başına  yıllık en fazla 200.000 USD

X

Komisyon Desteği Harcamanın %50’si ve oyun/mobil uygulama başına  yıllık en fazla 100.000 USD

X

Oyun Ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi Desteği (Lisans alımı veya kiralanması ile personel maaş desteği) Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

(Lisans ve personel maaşı için ayrı ayrı)

X

Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi,

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında dXzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti,

FİLM SEKTÖRÜ

 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sinema, dizi, belgesel, çizgi film/animasyon ve yarışma programları gibi ürünlere/yapımlara teşvik sağlanmaktadır. Film sektörüne yönelik teşviklerden film şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, filminizin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama, acenta satış komisyonu, dublaj, altyazı, film çoğaltma, fuar katılımı, teaser gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası satış hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

Film Sektörüne Yönelik Destek Örnekleri:

 • Yapımcısı veya sahibi olduğunuz filminize müşteri bulmak amacıyla aşağıdaki reklam, tanıtım ve pazarlama desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu desteklerin sağlanması için filmin satışının gerçekleşmiş olması şartı bulunmamaktadır, ancak hedef kitlenin önemi bulunmaktadır. Bu kapsamda yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında teşvik olarak iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Eğer, harcamalarınız Bakanlığın belirlediği öncelikli hedef ülkelerden birine yönelik ise, teşvik oranı yüzde 70’e çıkmaktadır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, tanıtım filmi, billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Gala, kokteyl, basın toplantısı, halkla ilişkiler gibi organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Filminizin yurtdışı gösteriminde/satışında bir aracı kurum veya acenta sizden komisyon alıyor ise bu komisyon masrafının yarısı iade edilmektedir ve 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Dublaj, alt yazı, film çoğaltma giderlerinizin yarısı ülke başına yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar teşvik kapsamında yer almaktadır. Bu destek kapsamında en fazla 5 ülke için teşvikten faydalanabilirsiniz.
 • Filminiz kapsamında ülkemizdeki markalardan reklam alabilirsiniz. Örneğin, ülkemizdeki A firmasıyla sözleşme imzalayıp filminiz içinde reklam alabilir ve şirketinize gelir oluşturabilirsiniz. Film gösterime girdikten sonra reklam aldığınız A firması, Bakanlığa başvurarak, katlandığı reklam giderinin yarısını iade alabilecektir. Başka bir ifadeyle, siz reklam geliri elde ederken A firması da daha ucuza reklam yapmış olacaktır. Üstelik film başına 500 bin ABD Dolarına kadar reklam geliri elde edebilirsiniz.
 • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek oranında da ilave 10 puan uygulaması ve 4 yıl süreli destek geçerlidir.
 • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
 • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de (stant açmak kaydıyla) 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda, destek oranı ve tutarı artmaktadır.
 • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir. 

Yukarıdaki desteklerin detayları ve özellikle bu desteklerin kültürel bir etkinlik kapsamında desteklenip desteklenmediği, online satışlarda geçerli olup olmadığı gibi hususlarda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Film sektörüne ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

FİLM SEKTÖRüNE YÖNELİK TEŞVİKLER

(Yurtdışı Müşteriye Yönelik Satışlar İçin)

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

FİLM

ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

 
Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

 
Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

 
Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

 
Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı                  

(Doğrudan  Katılım)

Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım                    

(Toplu Katılım)

Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Film – Pazara Giriş Desteği

(Dublaj, altyazı, çoğaltım)

Ülke başına giderlerin %50’si

Ve yıllık en fazla 100.000 USD

 

X

 
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Desteği %20 oranında ve film başına en fazla 200.000 USD

X

 
Filmlere Verilen Reklam  Desteği %50 oranında ve yararlanıcı başına en fazla 100.000 USD

X

X

Film:Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını (yarışma programları gibi)

Film Şirketi:Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti

SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık Turizmine Yönelik Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ülkemize daha fazla uluslararası hastanın getirilmesi amacıyla sağlık turizmine yönelik teşviklerden sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri, havayolu şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, hasta hizmetlerinizin reklam, tanıtım, pazarlama, komisyon, yurt dışı ofis, danışmanlık gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası hasta hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

 

Sağlık Turizmine Yönelik Destek Örnekleri:

 • Uluslararası hasta adaylarınız için yurt dışında yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerli olmaktadır.
 • Hastalarınızı size yönlendiren acenta veya aracı kuruma ödediğiniz komisyon ücretlerinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar iade edilmektedir. Bu komisyon desteği 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis/ön tanı merkezi açmak isterseniz bu yurt dışı birimin brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Üstelik bu ofislerin açılışıyla ilgili olarak yurt dışı ülkelerdeki resmi mecralarda katlanmanız gereken bazı prosedürel belge ve tetkik harcamaları da % 50 oranında desteklenmektedir.
 • Sağlık hizmetlerinde temin edilen JCI gibi akreditasyon belgeleri  hastanelerimize önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Maliyeti oldukça yüksek olan akreditasyon belgesi teminiyle ilgili masrafların yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
 • Hasta yol desteği kapsamında hastalarınızın ulaşım giderlerinin yarısı desteklenmektedir.
 • Tercüman desteği kapsamında hastanenizde çalıştırdığınız tercümanların brüt maaşları (yıllık 25.000 Dolara kadar) desteklenmektedir. Tercümanlık ihtiyacınızı, hizmet alımı yoluyla gidermeniz durumunda da teşvikten faydalanabileceksiniz.
 • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda, destek oranı ve tutarı artmaktadır.
 • Bunlara ilave olarak, sektörle ilgili olarak yurt dışındaki hastaneler, doktorlar, sektör temsilcileri ve yetkilileri, acenta temsilcileri ve diğer ilgili kişileri ülkemize davet edip hastanenizin tanıtımını yurt içinde de yapabilirsiniz. Bu şekildeki harcamaların da 50 bin ABD Dolarına kadar % 50 oranında iadesi yapılmaktadır.
 • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
 • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir.

 

Sağlık turizmine ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır.

 

 

SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK TEŞVİKLER

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

SAĞLIK KURULUŞU

SAĞLIK TURİZM ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

X

Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

X

Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

X

Yurt Dışı Birim Desteği Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

X

Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların 70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

X

Bireysel Fuar Katılımı (Doğrudan Katılım) Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

X

Fuarlara Milli Katılım (Toplu Katılım) Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

X

Tercümanlık Desteği En fazla iki personelin brüt ücretlerinin %50si  ve personel başına yıllık en fazla 25.000 USD veya

Dışarıdan hizmet alımında %50 oranında yıllık en fazla 50.000 USD

X

Hasta Yol Desteği Tarifeli uçak seferiyle, hasta başına %50 oranında ve en fazla 1000 USD

Tarifesiz uçak, hasta başına 200 USD ulaşım giderinin tamamı

X

Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Yurt dışından davet edilen kurum kuruluş temsilcileri için tanıtım ve pazarlamada, giderlerin %50 si ve program başına en fazla 50.000 USD

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcisi katılımında gerçekleştirilen eğitim programlarında  harcamalarının %50’si ve yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu,

Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi, ifade eder.

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti,

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLARAK TEKLİFİMİZ

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLARAK TEKLİFİMİZ

Sizlere sektörünüzde rekabet avantajı sağlayacak çözümler üretmek üzere şirketinizin alabileceği teşvikleri belirlemek ve bu teşviklerden en verimli şekilde, minimum hata, zaman ve hak kaybı yaşamadan yararlanmanızı sağlamak için çözüm ortağınız olmayı teklif ediyoruz.

Danışmanlık şirketimizin ortaklarının Avukat ve Mali Müşavir olması mevzuat içerisinde anlaşılamayan hususlar ve benzer nitelikteki teşviklerin değerlendirmeye tabi tutulması ve evrak belge düzeninin sağlanması ile ilgili farklılığımızı daha net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Teşvik konularında bildiklerimiz, tecrübemiz ve başardıklarımızla “kazandır ve kazan” ilkesine dayanarak işverenlere en anlamlı şekliyle kazandıran çözümler üretmeye devam etmeyi hedeflemekteyiz.

Ekonomi Bakanlığı teşvikleri kapsamında, aşağıda belirtilen konularda hizmet sunmaktayız.

Ekonomi Bakanlığının sektörünüze sağladığı destekler kapsamında sizlere bilgilendirme yapmak,
Teşvikleri kullanmadan önce döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında yapmış olduğunuz reklam, tanıtım, pazarlama ve komisyon gibi gider kalemlerinizi incelemek,
Ekonomi Bakanlığı teşvikleri kapsamında yapmakta olduğunuz gider kalemleri ile hiç kullanmadığınız  gider kalemleri için revize bütçe yapmanızı sağlamak,
Mevcut durum analizi çerçevesinde, faaliyetleriniz kapsamında halihazırda yapmakta olduğunuz harcamalara ilişkin belge, bilgi ve süreçleri Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden yararlanılabilecek hale getirmek,
Yakın geçmişte yapılmış ve Ekonomi Bakanlığının içerik, format ve prosedürlerine uygun olan harcamalarınız için mümkün olabilecek geçmişe dönük teşvik alınmasını sağlamak,
Bundan sonraki süreçte yapılacak harcamalarınızın Ekonomi Bakanlığı’nın tüm teşvik unsurları için talep edilen bilgi ve belgelerle uyumunu sağlamak,
Ekonomi Bakanlığı teşviklerini kullanmak suretiyle şirketinizin yurt dışı satışlarını artıracak pazarlama stratejisi geliştirmenize katkı sağlamak,
Ekonomi Bakanlığı döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvikiyle ilgili olarak edinmiş olduğumuz iş ve süreç tecrübesi çerçevesinde,Teşvik kapsamındaki harcamalarınız için gerekli bütün müracaat evraklarını hazırlamak,
Şirketinizin yaptığı harcamalardan sonra vakit kaybetmeden teşvik başvurularını hızla tamamlamak,
Teşvik alınana kadarki tüm süreci sizin adınıza takip etmek,
Şirketinizin teşvikler kapsamındaki her türlü soru ve isteği karşısında yürürlükteki kararname ve genelgelere uygun olarak telefon ve eposta yöntemiyle de danışmanlık hizmetleri sunmak.

YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Yükseköğretim  Sektörüne Yönelik Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki teşviklerden ülkemize daha fazla uluslararası öğrenci getirilmesini teminen TXrkiye’deki tüm üniversiteler ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, uluslararası öğrenci hizmetlerinizin reklam, tanıtım, pazarlama, fuar/seminer katılımı, acenta komisyonu, yurt dışı ofis, pazar araştırması, danışmanlık gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası öğrenci hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz

 

Uluslararası Öğrenciler İçin Destek Örnekleri

 • Uluslararası öğrenci adaylarınız için yurt dışında yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam maksimum destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Öğrencileri size yönlendiren acenta veya aracı kurumun aldığı komisyon giderinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar iade edilmektedir. Bu komisyon desteği 4 yıl boyunca geçerlidir.
 • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis/birim açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek 4 yıl süreyle geçerlidir. Üstelik bu ofislerin açılışıyla ilgili olarak yurt dışı ülkelerdeki resmi mecralarda katlanmanız gereken bazı prosedürel belge ve tetkik harcamaları da % 50 oranında desteklenmektedir.
 • Bunlara ilave olarak, yurt dışındaki ilgili kurumların temsilcileri ve yetkilileri, acenta temsilcileri ve diğer ilgili kişileri ülkemize davet edip üniversitenizin  tanıtımını yurt içinde de yapabilirsiniz. Bu şekildeki harcamaların da % 50 oranında iadesi yapılmaktadır.
 • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
 • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlara destek oranı ve tutarı artmaktadır.
 • Destek oranları ve tutarları, sizin belirlemiş olduğunuz hedef kitlenin, Bakanlığın belirlemiş olduğu hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alması durumunda daha da artmaktadır.
 • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir.

Sektöre ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

(Yurtdışından Uluslararası Öğrenci Getirilmesine Yönelik)

 

DESTEK ADI

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

 

ÜNİVERSİTE

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

 
Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

 
Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

 
Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

 
Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı

(Doğrudan Katılım)

Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım

(Toplu Katılım)

Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Yurt dışından davet edilen kurum kuruluş temsilcileri için tanıtım ve pazarlamada, giderlerin %50 si ve program başına en fazla 50.000 USD

 

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcisi katılımında gerçekleştirilen eğitim programlarında  harcamalarının %50 si ve yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Not: (Tüm üniversiteler İçin)

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Para kaybederek tecrübe kazanmayı istiyoruz. Teşviklerden hak kaybı yaşamadan maksimum düzeyde faydalanmanız ve bu sayede pazarlama stratejinizi ve bütçe planlamanızı daha güçlü bir şekilde yeniden belirlemeniz için çözüm ortağınız olmayı teklif ediyoruz
Ülkemizin ihracat performansının artırılması amacıyla yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden sağlık turizmi, bilişim, film ve yükseköğretim alanlarında faaliyet gösteren şirketler ve kurumlar yararlandırılmaktadır.

Teşviklerin Temel Amacı

Teşviklerin temel amacı hizmet ihracatının yapılması için gerekli olan ara süreçlerdeki faaliyet giderlerinin, harcamalar ve bu harcamalara ilişkin ödemeler yapıldıktan sonra, belirlenmiş olan destek oranı ve tavan tutarları çerçevesinde belli kriterlere göre Devlet tarafından karşılıksız olarak iade edilmesidir. Başka bir ifadeyle, ürün veya hizmetinizin yurt dışına yönelik satışının yapılması için gerekli olan satış öncesi her türlü reklam, tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, danışmanlık hizmetleri, fuar katılımları ile satış ve satış sonrasına ilişkin sektöre özgü diğer gerekli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İlave Destek Oranı/Tutarı

Hizmet ihracatının yapılacağı ülkenin Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş öncelikli ve hedef ülkeler listesinde yer alması ve/veya hizmet ihracatını yapacak şirketin Bakanlar Kurulunca belirlenmiş öncelikli illerden birinde yerleşik olması durumlarında ilave destek oranları geçerli olmaktadır. 

Örneğin, sahip olduğunuz bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak için yabancı bir ülkede düzenleyeceğiniz bir tanıtım organizasyonu (gala, kokteyl, seminer, toplantı vs) reklam, tanıtım ve pazarlama teşvik başlığı altında yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Eğer, tanıtım organizasyonunu düzenlediğiniz ülke öncelikli ve hedef ülkelerden biriyse söz konusu destek oranı 10 puan artarak yüzde 60’dan yüzde 70’e yükselmektedir. Eğer şirketiniz 3,4 veya 5. bölgede yer alan bir şehirde yerleşik ise bu destek oranına 10 puan daha ilave edilmekte ve oran yüzde 80’e yükselmektedir. Netice olarak, Devlet çok büyük bir teşvik desteği sağlayarak yaptığınız 100 liralık tanıtım harcamanızın 80 lirasını iade etmektedir.

Teşviklerin Size Sağlayacağı Katkılar:

Teşvik sisteminin ana hatlarını ve detaylarını bilerek yol alan şirketlerimiz, gelecek planlamasında önemli pazarlama avantajlarına sahip olacaktır. Teşvik sistemi, mevcut harcama alışkanlıklarınızın ve yurt içi/yurt dışı iş paydaşlarınızla olan ilişkilerinizin gözden geçirilmesi açısından sizlere yeni veya yenilenmiş yol haritaları belirlemenize yardımcı olacaktır. Daha önce belirlemiş olduğunuz iş ve bütçe planlamanızı söz konusu teşviklerin katkısıyla revize edip pazarlama stratejinizi ve bütçenizi buna göre yeniden belirleyebileceksiniz.

Bugüne kadar, yurt dışı satış hedefi olmayan firmalar ise bu teşvikleri kullanmak suretiyle, diğer bir anlatımla, yapılacak harcamaların minimum yüzde 50’sinin Devlet tarafından karşılanması sayesinde yurt dışı pazara girme şansını bulabilecektir.

Sonuç olarak teşvikler sayesinde yurt dışına yönelik hedeflerinize daha kolay ulaşacak ve ihracat gelirinizi artıracaksınız. 

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Hedeflerinize ilerlerken sadece işinize odaklanmanızı istiyoruz. Alanında ihtisaslaşmış kadromuzla hedeflerinize sorunsuz ve engelsiz bir şekilde ulaşmanızı sağlıyoruz.
İşverenlere, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş hukuku konularında bire bir hizmetler sunuyoruz. Bunun için mevzuatı ve uygulamalarını disiplinli bir şekilde ve sürekli olarak takip ediyoruz. Bilgi birikimimiz ve tecrübemizle birlikte, bu değişiklik ve yeniliklerden işveren lehine olan avantajlı işlemleri uygulanabilir hale getiriyor ve mevzuata hakim olmanın verdiği rahatlıkla hata yapma korkusu olmadan tüm bu yenilikleri işverenlerin kullanımına sunarak ihtiyaçlarınız için çözümler üretiyoruz. Konuyla ilgili tüm ilgili süreçler, mevzuat ve uygulamalar hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşarak sizleri yönlendirmek amacıyla işverenlerimize ve iş yerlerinin insan kaynakları birimlerine eğitim hizmeti veriyoruz.

İşveren camiasına da artık İş Hukuku, SGK mevzuatı ve SGK teşvikleri konularının özellikle ihtisas gerektiren bir konu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Önünüze gelen her konunun mali ya da hukuk danışmanınız tarafından düzenlenmesini beklemeniz size sadece zaman ve para kaybettirecektir. Nasıl ki göz, kulak, kalp veya iç hastalıklar için ihtisasları farklı olan ayrı ayrı doktorlardan hizmet alıyorsanız, bu konular için de alanında ihtisaslaşmış kişilerden hizmet almanız gerekmiyor mu?  Biz esas faaliyet alanımız olan mevzuat danışmanlığımızı sizlere sunabilmek için teşvik uygulamayı bir araç olarak kullanmak ve sizlerle bu sayede birlikte çalışmaya başlamak istiyoruz.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Okullarımız, kendilerini sarmalayan karmaşık mevzuat yapısı içinde boğulmasın, eğitim ve öğretim faaliyetlerine odaklansın istiyoruz.

Özel öğretim kurumlarımız, birçok hukuki ve idari düzenlemeleri aynı anda dikkate alarak işlem yapmak zorunda bırakıldığından uygulamada zorluk yaşamakta ve hatalı işlemler yapabilmektedir. Mevzuat ve uygulamaya ilişkin eksik bilgi ve yanlış yönlendirme sonucunda ortaya çıkan bu hatalı uygulamalar özel öğretim kurumları için maddi açıdan önemli maliyetlere  neden olmaktadır.

Uygulamada Karşılaştığımız Temel Sorunlar

Yaptığımız çalışmalar ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz okullarımızda yaptığımız gözlemler ve tespitler çerçevesinde aşağıdaki temel sorunları sizin de yaşıyor olabileceğinizi düşünüyoruz.

Özel öğretim kurumlarının ücret bordrolarındaki tahakkuklarda diğer ücret bordrosu uygulamalarına göre hangi özellikli durumlar oluşmaktadır ve bu kapsamda nelere dikkat etmek gerekmektedir?
Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler hangi şartlara göre nasıl yapılmaktadır?
Tazminat kapsamında olduğu için zorunluluk içermeyen ancak çok önemli vergi avantajları sağladığı için yapılması gereken ödemeler hangileridir ve bunlar bordroya nasıl yansıtılmalıdır?
Aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, eğitime hazırlık ödeneği gibi ödemelerde vergi ve SGK prim tahakkuklarında hataya düşmemek için nelere dikkat etmek gerekmektedir?
Hangi sosyal yardım ödemelerinde, gerekmediği halde vergi kesintileri yapılmakta; hangi ödemelerde, sigorta primi ödenmesi gerektiği halde prim tahakkuku yapılmamaktadır?
Vergi ve sigorta priminden istisna olan hangi tutarlar ya hiç uygulanmamakta ya da yanlış uygulanmaktadır?
Öğretmen kadrosunda ve idari personel kadrosunda çalışanların çalışma süreleri ve haftalık ders saatlerine göre tahakkuk ettirilmeyen fazla mesai ve ek ders ücretleri, rapor ibraz eden çalışanlara yapılmayan ödemeler, çalışanlara yemek, yol gibi yapılan nakit yardımlar, ulusal ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar hakkında yapılan yanlış uygulamalar da işverenler için ciddi maliyetler oluşturmaktadır.

122 maddeden ibaret İş Kanunu içeriği itibariyle iş hayatını tek başına düzenlemeye yetmediğinden, bu kanunun yanı sıra 28 ayrı yönetmelik yürürlüğe konularak uygulamaya yön verilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, yapılan bu düzenlemelere rağmen her geçen gün işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan ihtilafların giderek arttığı ve yargıya intikal eden davaların genellikle işverenler aleyhine sonuçlandığı görülmektedir. Bunun nedeni ise, kanaatimizce ihtilaflar yaşanmadan önce, bilgi eksikliğinin yanı sıra, işyeri kayıtlarının zamanında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Çözüm Ortağınız Olarak Teklifimiz

Bu kapsamda, ileriye dönük karşınıza çıkabilecek vergi ve SGK yükümlülüklerine karşı sizleri koruyabilir ve mevcut SGK prim teşviklerini ve gelir vergisi avantajlarını kullanarak maliyetlerinizi düşürebiliriz. Bunun için, özel öğretim mevzuatına ilave olarak iş hukuku, sosyal güvenlik, MEB, Devlet memurları mevzuatı ve vergi uygulamalarını dikkate alarak ve konulara uygulama ve yargı kararları çerçevesinde yaklaşarak sizlere bütünleşik çözümler üretmeyi teklif ediyoruz.

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLARAK TEKLİFİMİZ

Kazandır ve Kazan İlkesiyle Çalışıyor ve Çözümler Üretiyoruz
SGK tarihinde uygulamaya alınmış en kapsamlı ve firmalar lehine en avantajlı, ancak uygulaması ve mevzuatı en karmaşık olan 6111 SGK Prim Teşvik Uygulaması başta olmak üzere 2017 Şubat ayında yürürlüğe giren 687 sayılı KHK kapsamında sağlanan teşvikler ve SGK mevzuatımızdaki diğer teşvikleri şirketiniz adına başlatmak istiyoruz.

Öncelikle, 687 sayılı KHK ile sağlanan istihdam teşvikleri kapsamında dikkat edilmesi gereken kritik hususları da göz önünde bulundurarak 6111 sayılı SGK Prim Teşvikleri dahil tüm teşviklerden ne ölçüde faydalandığınızın kontrolünü ücretsiz yapıyor ve analiz sonuçlarımızı size aktarıyoruz.

Sonrasında teşviklerin uygulanabilirliğini veya teşviklerden eksik faydalanma olduğunu tespit ettiğimiz anda size, ‘’KAZANDIR, KAZAN’’ sistemi içerisinde en makul ve anlamlı şekliyle, birlikte çalışmayı teklif ediyoruz.

Bu kapsamda uygulamaya alabileceğimiz tüm SGK teşviklerinden bütçenize sağlayacağımız katkı üzerinden, belirleyeceğimiz oranda hizmet bedeli almayı talep ediyoruz.

Teşvik uygulanamayacak olan iş yerlerinde yaptığımız ön çalışmalar karşılığında ise hiçbir şekilde ücret talebimiz olmayacaktır.