ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Okullarımız, kendilerini sarmalayan karmaşık mevzuat yapısı içinde boğulmasın, eğitim ve öğretim faaliyetlerine odaklansın istiyoruz.

Özel öğretim kurumlarımız, birçok hukuki ve idari düzenlemeleri aynı anda dikkate alarak işlem yapmak zorunda bırakıldığından uygulamada zorluk yaşamakta ve hatalı işlemler yapabilmektedir. Mevzuat ve uygulamaya ilişkin eksik bilgi ve yanlış yönlendirme sonucunda ortaya çıkan bu hatalı uygulamalar özel öğretim kurumları için maddi açıdan önemli maliyetlere  neden olmaktadır.

Uygulamada Karşılaştığımız Temel Sorunlar

Yaptığımız çalışmalar ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz okullarımızda yaptığımız gözlemler ve tespitler çerçevesinde aşağıdaki temel sorunları sizin de yaşıyor olabileceğinizi düşünüyoruz.

Özel öğretim kurumlarının ücret bordrolarındaki tahakkuklarda diğer ücret bordrosu uygulamalarına göre hangi özellikli durumlar oluşmaktadır ve bu kapsamda nelere dikkat etmek gerekmektedir?
Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler hangi şartlara göre nasıl yapılmaktadır?
Tazminat kapsamında olduğu için zorunluluk içermeyen ancak çok önemli vergi avantajları sağladığı için yapılması gereken ödemeler hangileridir ve bunlar bordroya nasıl yansıtılmalıdır?
Aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, eğitime hazırlık ödeneği gibi ödemelerde vergi ve SGK prim tahakkuklarında hataya düşmemek için nelere dikkat etmek gerekmektedir?
Hangi sosyal yardım ödemelerinde, gerekmediği halde vergi kesintileri yapılmakta; hangi ödemelerde, sigorta primi ödenmesi gerektiği halde prim tahakkuku yapılmamaktadır?
Vergi ve sigorta priminden istisna olan hangi tutarlar ya hiç uygulanmamakta ya da yanlış uygulanmaktadır?
Öğretmen kadrosunda ve idari personel kadrosunda çalışanların çalışma süreleri ve haftalık ders saatlerine göre tahakkuk ettirilmeyen fazla mesai ve ek ders ücretleri, rapor ibraz eden çalışanlara yapılmayan ödemeler, çalışanlara yemek, yol gibi yapılan nakit yardımlar, ulusal ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar hakkında yapılan yanlış uygulamalar da işverenler için ciddi maliyetler oluşturmaktadır.

122 maddeden ibaret İş Kanunu içeriği itibariyle iş hayatını tek başına düzenlemeye yetmediğinden, bu kanunun yanı sıra 28 ayrı yönetmelik yürürlüğe konularak uygulamaya yön verilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, yapılan bu düzenlemelere rağmen her geçen gün işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan ihtilafların giderek arttığı ve yargıya intikal eden davaların genellikle işverenler aleyhine sonuçlandığı görülmektedir. Bunun nedeni ise, kanaatimizce ihtilaflar yaşanmadan önce, bilgi eksikliğinin yanı sıra, işyeri kayıtlarının zamanında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Çözüm Ortağınız Olarak Teklifimiz

Bu kapsamda, ileriye dönük karşınıza çıkabilecek vergi ve SGK yükümlülüklerine karşı sizleri koruyabilir ve mevcut SGK prim teşviklerini ve gelir vergisi avantajlarını kullanarak maliyetlerinizi düşürebiliriz. Bunun için, özel öğretim mevzuatına ilave olarak iş hukuku, sosyal güvenlik, MEB, Devlet memurları mevzuatı ve vergi uygulamalarını dikkate alarak ve konulara uygulama ve yargı kararları çerçevesinde yaklaşarak sizlere bütünleşik çözümler üretmeyi teklif ediyoruz.