BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki bilişim sektörüne yönelik teşviklerden Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren bilişim şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, ürün/hizmetinizin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama, acenta satış komisyonu, DVD hazırlama ve çoğaltma, yerelleştirme (Tercüme, hedef pazar uyumlaştırması),barındırma (hosting),  oyunun/uygulamanın tanıtımı ve online oynanması için gerekli internet altyapısının tasarımı ve kodlanması,oyun ve uygulama geliştirilmesine yönelik lisans alımı/kiralanmasına yönelik giderler, AQAP, CMMI, ISO ve benzeri belge ve sertifika giderleri, fuar katılımı  gibi faaliyetlere ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası satış hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

 

Bilişim Sektörüne Yönelik Destek Örnekleri:

  • Yurt dışına yönelik ürün ve hizmetleriniz için yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Eğer, harcamalarınız Bakanlığın belirlediği öncelikli hedef ülkelerden birine yönelik ise, teşvik oranı yüzde 70’e çıkmaktadır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, tanıtım filmi, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Yurtdışı satış ve dağıtımlarda size aracılık eden acenta veya aracı kurumların sizden aldığıkomisyonlara ilişkin masrafların yarısı 100 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir ve 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Yurtdışı pazara giriş desteği kapsamında DVD hazırlama ve çoğaltma, yerelleştirme (Tercüme, hedef pazar uyumlaştırması),barındırma (hosting),  oyunun/uygulamanın tanıtımı ve online oynanması için gerekli internet altyapısının tasarımı ve kodlanması giderlerinizin yarısı yıllık 200 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
  • Oyun ve uygulama geliştirilmesine yönelik lisans alımı/kiralanması giderlerinin yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar, bu süreçte çalıştırılacak iki personelin brüt maaşlarının yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar destek kapsamındadır.
  • Mobil uygulama ve oyun platformlarınca alınan komisyon giderlerinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
  • AQAP, CMMI, ISO ve benzeri belge ve sertifika giderlerinin yarısı, belge başına yıllık 50 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
  • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek oranında da ilave 10 puan uygulaması ve 4 yıl süreli destek geçerlidir.
  • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
  • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de (stant açmak kaydıyla) 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda destek oranları ve tutarları artmaktadır.
  • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir

 

Bilişim sektörüne ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

(Yurtdışı Müşteriye Yönelik Ürün ve Hizmet Satışları İçin)

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

BİLİŞİM ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı 

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı 

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i 

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı      (Doğrudan Katılım) Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım         (Toplu Katılım) Katılım giderleri ve ulaşım için %75’i

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Bilişim- Pazara Giriş Desteği (Yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, hosting) Harcamanın %50’si ve oyun/mobil uygulama başına  yıllık en fazla 200.000 USD

X

Komisyon Desteği Harcamanın %50’si ve oyun/mobil uygulama başına  yıllık en fazla 100.000 USD

X

Oyun Ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi Desteği (Lisans alımı veya kiralanması ile personel maaş desteği) Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

(Lisans ve personel maaşı için ayrı ayrı)

X

Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi,

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında dXzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir