ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLARAK TEKLİFİMİZ

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLARAK TEKLİFİMİZ

Sizlere sektörünüzde rekabet avantajı sağlayacak çözümler üretmek üzere şirketinizin alabileceği teşvikleri belirlemek ve bu teşviklerden en verimli şekilde, minimum hata, zaman ve hak kaybı yaşamadan yararlanmanızı sağlamak için çözüm ortağınız olmayı teklif ediyoruz.

Danışmanlık şirketimizin ortaklarının Avukat ve Mali Müşavir olması mevzuat içerisinde anlaşılamayan hususlar ve benzer nitelikteki teşviklerin değerlendirmeye tabi tutulması ve evrak belge düzeninin sağlanması ile ilgili farklılığımızı daha net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Teşvik konularında bildiklerimiz, tecrübemiz ve başardıklarımızla “kazandır ve kazan” ilkesine dayanarak işverenlere en anlamlı şekliyle kazandıran çözümler üretmeye devam etmeyi hedeflemekteyiz.

Ekonomi Bakanlığı teşvikleri kapsamında, aşağıda belirtilen konularda hizmet sunmaktayız.

Ekonomi Bakanlığının sektörünüze sağladığı destekler kapsamında sizlere bilgilendirme yapmak,
Teşvikleri kullanmadan önce döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında yapmış olduğunuz reklam, tanıtım, pazarlama ve komisyon gibi gider kalemlerinizi incelemek,
Ekonomi Bakanlığı teşvikleri kapsamında yapmakta olduğunuz gider kalemleri ile hiç kullanmadığınız  gider kalemleri için revize bütçe yapmanızı sağlamak,
Mevcut durum analizi çerçevesinde, faaliyetleriniz kapsamında halihazırda yapmakta olduğunuz harcamalara ilişkin belge, bilgi ve süreçleri Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden yararlanılabilecek hale getirmek,
Yakın geçmişte yapılmış ve Ekonomi Bakanlığının içerik, format ve prosedürlerine uygun olan harcamalarınız için mümkün olabilecek geçmişe dönük teşvik alınmasını sağlamak,
Bundan sonraki süreçte yapılacak harcamalarınızın Ekonomi Bakanlığı’nın tüm teşvik unsurları için talep edilen bilgi ve belgelerle uyumunu sağlamak,
Ekonomi Bakanlığı teşviklerini kullanmak suretiyle şirketinizin yurt dışı satışlarını artıracak pazarlama stratejisi geliştirmenize katkı sağlamak,
Ekonomi Bakanlığı döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvikiyle ilgili olarak edinmiş olduğumuz iş ve süreç tecrübesi çerçevesinde,Teşvik kapsamındaki harcamalarınız için gerekli bütün müracaat evraklarını hazırlamak,
Şirketinizin yaptığı harcamalardan sonra vakit kaybetmeden teşvik başvurularını hızla tamamlamak,
Teşvik alınana kadarki tüm süreci sizin adınıza takip etmek,
Şirketinizin teşvikler kapsamındaki her türlü soru ve isteği karşısında yürürlükteki kararname ve genelgelere uygun olarak telefon ve eposta yöntemiyle de danışmanlık hizmetleri sunmak.