FİLM SEKTÖRÜ

 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sinema, dizi, belgesel, çizgi film/animasyon ve yarışma programları gibi ürünlere/yapımlara teşvik sağlanmaktadır. Film sektörüne yönelik teşviklerden film şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, filminizin yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama, acenta satış komisyonu, dublaj, altyazı, film çoğaltma, fuar katılımı, teaser gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası satış hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

Film Sektörüne Yönelik Destek Örnekleri:

  • Yapımcısı veya sahibi olduğunuz filminize müşteri bulmak amacıyla aşağıdaki reklam, tanıtım ve pazarlama desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu desteklerin sağlanması için filmin satışının gerçekleşmiş olması şartı bulunmamaktadır, ancak hedef kitlenin önemi bulunmaktadır. Bu kapsamda yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında teşvik olarak iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Eğer, harcamalarınız Bakanlığın belirlediği öncelikli hedef ülkelerden birine yönelik ise, teşvik oranı yüzde 70’e çıkmaktadır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, tanıtım filmi, billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Gala, kokteyl, basın toplantısı, halkla ilişkiler gibi organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Filminizin yurtdışı gösteriminde/satışında bir aracı kurum veya acenta sizden komisyon alıyor ise bu komisyon masrafının yarısı iade edilmektedir ve 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Dublaj, alt yazı, film çoğaltma giderlerinizin yarısı ülke başına yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar teşvik kapsamında yer almaktadır. Bu destek kapsamında en fazla 5 ülke için teşvikten faydalanabilirsiniz.
  • Filminiz kapsamında ülkemizdeki markalardan reklam alabilirsiniz. Örneğin, ülkemizdeki A firmasıyla sözleşme imzalayıp filminiz içinde reklam alabilir ve şirketinize gelir oluşturabilirsiniz. Film gösterime girdikten sonra reklam aldığınız A firması, Bakanlığa başvurarak, katlandığı reklam giderinin yarısını iade alabilecektir. Başka bir ifadeyle, siz reklam geliri elde ederken A firması da daha ucuza reklam yapmış olacaktır. Üstelik film başına 500 bin ABD Dolarına kadar reklam geliri elde edebilirsiniz.
  • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek oranında da ilave 10 puan uygulaması ve 4 yıl süreli destek geçerlidir.
  • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
  • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de (stant açmak kaydıyla) 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda, destek oranı ve tutarı artmaktadır.
  • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir. 

Yukarıdaki desteklerin detayları ve özellikle bu desteklerin kültürel bir etkinlik kapsamında desteklenip desteklenmediği, online satışlarda geçerli olup olmadığı gibi hususlarda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Film sektörüne ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

FİLM SEKTÖRüNE YÖNELİK TEŞVİKLER

(Yurtdışı Müşteriye Yönelik Satışlar İçin)

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

FİLM

ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

 
Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

 
Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

 
Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

 
Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı                  

(Doğrudan  Katılım)

Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım                    

(Toplu Katılım)

Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Film – Pazara Giriş Desteği

(Dublaj, altyazı, çoğaltım)

Ülke başına giderlerin %50’si

Ve yıllık en fazla 100.000 USD

 

X

 
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Desteği %20 oranında ve film başına en fazla 200.000 USD

X

 
Filmlere Verilen Reklam  Desteği %50 oranında ve yararlanıcı başına en fazla 100.000 USD

X

X

Film:Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını (yarışma programları gibi)

Film Şirketi:Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir