SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık Turizmine Yönelik Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ülkemize daha fazla uluslararası hastanın getirilmesi amacıyla sağlık turizmine yönelik teşviklerden sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri, havayolu şirketleri ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, hasta hizmetlerinizin reklam, tanıtım, pazarlama, komisyon, yurt dışı ofis, danışmanlık gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası hasta hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz.

 

Sağlık Turizmine Yönelik Destek Örnekleri:

  • Uluslararası hasta adaylarınız için yurt dışında yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerli olmaktadır.
  • Hastalarınızı size yönlendiren acenta veya aracı kuruma ödediğiniz komisyon ücretlerinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar iade edilmektedir. Bu komisyon desteği 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis/ön tanı merkezi açmak isterseniz bu yurt dışı birimin brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Üstelik bu ofislerin açılışıyla ilgili olarak yurt dışı ülkelerdeki resmi mecralarda katlanmanız gereken bazı prosedürel belge ve tetkik harcamaları da % 50 oranında desteklenmektedir.
  • Sağlık hizmetlerinde temin edilen JCI gibi akreditasyon belgeleri  hastanelerimize önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Maliyeti oldukça yüksek olan akreditasyon belgesi teminiyle ilgili masrafların yarısı 50 bin ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
  • Hasta yol desteği kapsamında hastalarınızın ulaşım giderlerinin yarısı desteklenmektedir.
  • Tercüman desteği kapsamında hastanenizde çalıştırdığınız tercümanların brüt maaşları (yıllık 25.000 Dolara kadar) desteklenmektedir. Tercümanlık ihtiyacınızı, hizmet alımı yoluyla gidermeniz durumunda da teşvikten faydalanabileceksiniz.
  • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlarda, destek oranı ve tutarı artmaktadır.
  • Bunlara ilave olarak, sektörle ilgili olarak yurt dışındaki hastaneler, doktorlar, sektör temsilcileri ve yetkilileri, acenta temsilcileri ve diğer ilgili kişileri ülkemize davet edip hastanenizin tanıtımını yurt içinde de yapabilirsiniz. Bu şekildeki harcamaların da 50 bin ABD Dolarına kadar % 50 oranında iadesi yapılmaktadır.
  • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
  • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir.

 

Sağlık turizmine ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır.

 

 

SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK TEŞVİKLER

 

DESTEK ADI

 

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

SAĞLIK KURULUŞU

SAĞLIK TURİZM ŞİRKETİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

X

Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

X

Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

X

Yurt Dışı Birim Desteği Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

X

Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların 70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

X

Bireysel Fuar Katılımı (Doğrudan Katılım) Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

X

Fuarlara Milli Katılım (Toplu Katılım) Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

X

Tercümanlık Desteği En fazla iki personelin brüt ücretlerinin %50si  ve personel başına yıllık en fazla 25.000 USD veya

Dışarıdan hizmet alımında %50 oranında yıllık en fazla 50.000 USD

X

Hasta Yol Desteği Tarifeli uçak seferiyle, hasta başına %50 oranında ve en fazla 1000 USD

Tarifesiz uçak, hasta başına 200 USD ulaşım giderinin tamamı

X

Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Yurt dışından davet edilen kurum kuruluş temsilcileri için tanıtım ve pazarlamada, giderlerin %50 si ve program başına en fazla 50.000 USD

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcisi katılımında gerçekleştirilen eğitim programlarında  harcamalarının %50’si ve yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu,

Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi, ifade eder.

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti,