YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Yükseköğretim  Sektörüne Yönelik Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamındaki teşviklerden ülkemize daha fazla uluslararası öğrenci getirilmesini teminen TXrkiye’deki tüm üniversiteler ve sektörle ilişkili işbirliği kuruluşları yararlandırılmaktadır.

Teşvikler sayesinde, uluslararası öğrenci hizmetlerinizin reklam, tanıtım, pazarlama, fuar/seminer katılımı, acenta komisyonu, yurt dışı ofis, pazar araştırması, danışmanlık gibi faaliyetlerine ayırdığınız mevcut bütçenizin en az yarısını teşvik olarak iade alabilecek ve mevcut bütçenize ilave yapmadan bu faaliyetlerinizi en az iki katı kadar daha yaygınlaştırabilecek, uluslararası öğrenci hedefine daha kolay ulaşabileceksiniz

 

Uluslararası Öğrenciler İçin Destek Örnekleri

  • Uluslararası öğrenci adaylarınız için yurt dışında yaptığınız reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları belli şartlar ve kriterlere göre yüzde 60 oranında iade edilmektedir. Yıllık toplam maksimum destek miktarı 400 bin ABD Dolarıdır. Bu kapsamda, internet reklamı, arama motoru reklamı, sosyal medya reklamı, TV, radyo, gazete, dergi afiş, katalog, açık havadaki billboard, bina duvarları/cepheleri gibi reklamlar yapabilirsiniz. Üstelik bu destek 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Öğrencileri size yönlendiren acenta veya aracı kurumun aldığı komisyon giderinin yarısı yıllık 100 bin ABD Dolarına kadar iade edilmektedir. Bu komisyon desteği 4 yıl boyunca geçerlidir.
  • Faaliyet planlamanız kapsamında yurt dışında bir ofis/birim açmak isterseniz bu yurt dışı birimin  brüt kirası yüzde 60 oranında ve ofis başına yıllık 120 bin Dolar desteklenmektedir. Bu destek 4 yıl süreyle geçerlidir. Üstelik bu ofislerin açılışıyla ilgili olarak yurt dışı ülkelerdeki resmi mecralarda katlanmanız gereken bazı prosedürel belge ve tetkik harcamaları da % 50 oranında desteklenmektedir.
  • Bunlara ilave olarak, yurt dışındaki ilgili kurumların temsilcileri ve yetkilileri, acenta temsilcileri ve diğer ilgili kişileri ülkemize davet edip üniversitenizin  tanıtımını yurt içinde de yapabilirsiniz. Bu şekildeki harcamaların da % 50 oranında iadesi yapılmaktadır.
  • Pazarlama stratejiniz kapsamında yeni hedef kitleler için, yeni ülkeler için, pazara girmeden önce sektör, ülke ve pazar araştırması yaptırabilir, pazarlama stratejileri hazırlatabilir, danışmanlık hizmetleri alabilirisiniz.
  • Ayrıca, yurt dışı fuar ve seminerlere katılımla ilgili ulaşım ve katılım giderleri de 15 bin dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir. Bu katılımlar bireysel olarak bizzat sizin katılımınız ya da toplu olarak heyet katılımı şeklinde olabilir. Toplu katılımlara destek oranı ve tutarı artmaktadır.
  • Destek oranları ve tutarları, sizin belirlemiş olduğunuz hedef kitlenin, Bakanlığın belirlemiş olduğu hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alması durumunda daha da artmaktadır.
  • Bugünkü tarihten itibaren 6 ay önceki harcamalara ilişkin ödemeler de geçmişe dönük olarak en az yüzde 50 oranında iade edilmektedir.

Sektöre ilişkin olarak desteklenen faaliyet giderleri ile bunların destek oranları ve tavan tutarları tabloda yer almaktadır. Konuya ilişkin bazı tanımlara tablonun altında yer verilmiştir.

 

(Yurtdışından Uluslararası Öğrenci Getirilmesine Yönelik)

 

DESTEK ADI

DESTEK ORANI VE MAKSİMUM TUTARI

 

ÜNİVERSİTE

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Ürün ve Hizmet Tescili ve Marka Koruma Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 50.000 USD

X

 
Rapor /Yurt Dışı Şirket Alımı Danışmanlık Giderlerin %60’ı

Yıllık en fazla 200.000USD

X

X

Belgelendirme Desteği Giderlerin %50’si

Belge başına en fazla 50.000 USD

X

 
Reklam Tanıtım Pazarlama Giderlerin  %60’ı

Yıllık en fazla 400.000 USD

X

X

Yurt Dışı Birim (Ofis vs Desteği) Harcamanın %60’ı

Birim başına  en fazla 120.000 USD

X

X

Danışmanlık Desteği Giderlerin %50’si

Yıllık en fazla 200.000 USD

X

 
Acenta Komisyon Desteği Harcamaların %50’si

Yıllık en fazla 100.000 USD

X

 
Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programı Harcamaların %70’i

Program başına yıllık en fazla 150.000 USD

X

X

Bireysel Fuar Katılımı

(Doğrudan Katılım)

Harcamaların %50’si

Etkinlik başına en fazla 15.000 USD

X

X

Fuarlara Milli Katılım

(Toplu Katılım)

Katılım giderleri ve ulaşım için %50’si

Organizasyon başına en fazla 15.000 USD

Reklam, Tanıtım, pazarlama, info-stand için harcamaların %75’i

Organizasyon başına en fazla 120.000 USD

X

X

Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Yurt dışından davet edilen kurum kuruluş temsilcileri için tanıtım ve pazarlamada, giderlerin %50 si ve program başına en fazla 50.000 USD

 

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcisi katılımında gerçekleştirilen eğitim programlarında  harcamalarının %50 si ve yıllık en fazla 100.000 USD

X

X

Not: (Tüm üniversiteler İçin)

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Katılım Gideri: Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinliklerine katılımlarda ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik, temizlik giderlerinden oluşan maliyeti.